Printeri vaikesätete määramine

  Vajuta klaviatuuril Windows logoga klahvile (1) ja samal ajal R klahvile (2). Avanenud aknasse sisesta järgnev käsk control printers ja kliki OK. Printerite loendist tehke soovitud printeri peal parem hiireklik ja valige Printing preferences (Printeri seaded)....

TEC B-FV4T

« Prev1 / 1Next »B-FV4T Loading RibbonB-FV4T Loading MediaB-FV4T Printing ConfigurationB-FV4T Installing Bartender Ultra Lite Labeling SoftwareB-FV4T Setting Tool« Prev1 / 1Next...