Zebra ZQ bluetooth print with Android

Zebra

Suitable ZPL terminal commands for ZQ510, ZQ511, ZQ520, ZQ521 label printers ! U1 setvar “power.sleep.timeout” “1200” ! U1 setvar “device.languages” “line_print” ! U1 setvar “bluetooth.enable” “on” ! U1 setvar “bluetooth.friendly_name” “Zebra” ! U1 setvar “bluetooth.discoverable” “on” ! U1 setvar “bluetooth.minimum_security_mode” “1” ! U1 setvar “bluetooth.bonding” “on” ! U1 setvar “bluetooth.enable_reconnect” “iOS_only” ! U1 setvar “bluetooth.le.controller_mode” … Read more

Zebra ZT200/400 trükipea ja surverull

Zebra label printer

Kui printeri väljatrüki kvaliteet on kehva, kujutis liiga hele või osa kujutisest kadunud tasub kontrollida trükipea ja surverulli seiskukorda.  Avage printeri trükipea Kontrollige kas trükipea klaaspind ei ole määrdunud. Puhastamiseks kasutage lappi mis on niisutatud klaasipuhastusvahendiga Veenduge, et surverull (valge kummist rull) ei ole reljeefne, ei esine pragusi ega ebatasasusi.