Postitatud

How to copy both sides of an ID card onto one page

ID Card

 

To make a copy of both sides of the ID card, lift up the document feeder and place the ID card on top of the glass in the left corner (first side facing the glass)
The glass may remain open. There is no need to lower the document feeder.
ID Card Front
Then, on the printer touch screen, touch the “Easy Copy” button marked with number one on the screen shot. Home Screen
Touch on “Detail”, which is marked by a number two on the screenshots. Easy Copy Details
Touch “Others”, which is marked by a number three on the screenshot, Easy Copy Others
Touch “Card Shot”, which is marked by a number 4 on the screenshots. Card Shot
Touch “On”, which is marked by a number 5 on the screenshot.

… and then touch “Color Start”, which is marked by a number 6 on the screenshot.

The machine then scans the first side of the ID card.

ID Card Copy On
Now turn the ID card around. Place the card face down on the glass. In exactly the same position as before. ID Card Back side
Touch “Start Color”, which is marked by a number 7 on the screenshot.

The machine then scans the back of the ID card. Once done, touch on the “Read End” which is marked by number 8 on the screenshot..

The printer should now print a copy of the ID card with both sides of the card on the first side of the paper.

ID Card Read End

This guide uses the Sharp MX series color laser printer as an example
https://rtt.ee/toode/koopiamasinad/varvi-koopiamasinad/sharp-mx-2651/

Postitatud

ID kaardi koopia (esi- ja tagaküljest) tegemise juhend

ID Card
ID kaardi mõlemast küljest koopia tegemiseks tõsta üles dokumendisöötja ja aseta ID kaart klaasi peale vasakusse nurka (esimene külg vastu klaasi)
Klaas võib jääda avatuks. Dokumendisöötjat alla lasta ei ole vaja.
ID Card Front
Seejärel puuduta printeri puute-ekraanilt “Easy Copy” valikut mis on tähistatud number ühega kõrval oleval ekraanitõmmisel. Home Screen
Puuduta valikut “Detail” mis on tähistatud number kahega kõrval oleval ekraanitõmmisel. Easy Copy Details
Puuduta valikut “Others” mis on tähistatud number kolmega kõrval oleval ekraanitõmmisel. Easy Copy Others
Puuduta valikut “Card Shot” mis on tähistatud number neljaga kõrval oleval ekraanitõmmisel. Card Shot
Puuduta valikut “On” mis on tähistatud number viiega kõrval oleval ekraanitõmmisel.

…ja seejärel Puuduta valikut “Colour Start” mis on tähistatud number kuuega kõrval oleval ekraanitõmmisel.

Seejärel masin skaneerib esimese ID kaardi külje.

ID Card Copy On
Nüüd keera ID kaart ringi (aseta kaart tagumise küljega vastu klaasi. Täpselt samale kohale kus ta ennem oli). ID Card Back side
Puuduta valikut “Start Colour” mis on tähistatud number seitsmega kõrval oleval ekraanitõmmisel.

Seejärel skaneerib masin ID kaardi tagumise külje. Kui see on tehtud puuduta valikut “Read End” mis on tähistatud number kaheksaga.

Printer peaks nüüd välja printima ID kaardi koopia kus mõlemad kaardi küljed asetsevad paberi esimesel küljel.

ID Card Read End

Antud juhendis on kasutatud näitena Sharp MX seeria värvi laserprinterit;
https://rtt.ee/toode/koopiamasinad/varvi-koopiamasinad/sharp-mx-2651/

Postitatud

Paksule paberile ja ümbrikutele printimine

A3 paper

Paksule paberile ja ümbrikutele printimine eeldab õige printimise režiimi valikut. Väga oluline on määrata paberitüüp millele prinditakse. Seda mitte tehes ei kinnitu tahm paberile, paber võib masinasse kinni jääda ja halvemal juhul võite rikkuda printeri kuumutusmooduli mille remont või asendamine uuega võib osutuda väga kulukaks.
Alljärgnevas juhendis on näidatud printimine paksule paberile kaaluga 221g kuni 256g mis printeri määrangutes vastab paberitüübile nimega “Heavy Paper-3”.
Kui kasutate sellest erineva kaaluga paberit või teistsugust meediat (ümbrikud, kleepsud jne…) siis valige alljärgnevas juhendis “Heavy Paper-3” asemel vastav paberi või meedia tüüp:

Thin Paper (õhuke paber 55-59g)
Heavy Paper-1 (paksem paber 106-176g)
Heavy Paper-2 (paksem paber 177-220g)
Heavy Paper-3 (paksem paber 221-256g)
Heavy Paper-4 (paksem paber 257-300g)
Recycled (vanapaberist ümbertöödeltud paber)
Labels (kleepsud ja ümbrikud)
Transparency (kiled ja kalkad)
Glossy Paper (läikivad ja fotopaberid)
Embossed Paber (kaetud või reljeefse pinnaga paber)

Paberi kaalu- või meediatüübi leiate pakendilt.

NB! Juhul kui te ei tea paberi kaalu ja see pole tuvastatav siis valige alati maksimum paberikaal mida printer võimaldab ehk Heavy Paper-4 (kuni 300g) ja kahepoolse väljatrüki korral Heavy Paper-3 (kuni 256g). Kahepoolne väljatrükk paksemale paberile kui 256g ei ole soovitatav ja võib tekitada paberiummistuse.
Ära kunagi kasuta paksemat paberit kui printeri tehnilises spetsifikatsioonis lubatud. Printides kasuta alati meediat (paberid, kleepsud, kiled, kalkad jne…) mis on mõeldud kasutamiseks laserprinterites.

Juhendis “Paksule paberile ja ümbrikutele printimine” on kasutatud näitena PDF faili printimist Windows operatsiooni süsteemiga arvutist, avades faili Adobe Acrobat Reader DC rakendusega. Muudest rakendustest (word, powerpoint jne…) printides võivad valikud 1 kuni 3 pisut erineda siin näidatust.

Ava dokument mida soovid printida ja vali :

1) File

2) Print

Click file, print
Järgnevast aknast vali:

3) Properties

Click Properties
Järgnevast aknast vali:

4) Paper Source

5) Paper Type
(Heawy paper-3)

 

Print Properties
Kui eelnevad valikud tehtud ja print käsk antud siis mine printeri juurde ja puuduta printeri puute-ekraanil järgnevaid valikuid:

6) OK

7) Tray Settings

Load paper
8)

Puuduta valikut

Bypass Tray

Select Paper Tray
9)

Puuduta valikut:

Heavy Paper 3

Valiku kinnitamiseks puuduta

OK

Select Paper Type
10)

Aseta paber printeri käsisöödu avasse.

Feede

Kui eelnevad valikud olid korrektsed siis peaks printer automaatselt soovitud töö välja trükkima peale paberi asetamist käsisöötu (Bypass Tray).

Juhul kui on soov muuta valikud 4 ja 5 printeri draiveri vaikeseadeks siis saab seda järgneva juhendi abil;
Printeri vaikeseadete määramine

Antud juhendis on kasutatud näitena Sharp MX seeria värvi laserprinterit;
https://rtt.ee/toode/koopiamasinad/varvi-koopiamasinad/sharp-mx-2651/[:]